Teenused

"Võtmed kätte" majade ehitus

Eramute ehitus ja renoveerimine ettevõttelt INGRAD EHITUS. Personaalne lähenemine töö igas etapis.

Korterite ja majade remont ning planeeringu muutmine

Korterite kapitaalremont ja renoveerimistööd.
Kõik tööd planeerimisest kuni koristuseni
pärast tööde lõpetamist.

Kommunikatsioonisüsteemide ehitus

Kõik santehnilised tööd. Küttesüsteemide ehitus.
Videovalvesüsteemide paigaldus.
Ventilatsioonisüsteemi ehitus.

Fassaadi- ja katusetööd

Igat tüüpi fassaadi- ja katusetööd.
Soojustus, viimistlus ja renoveerimine.

Piirdeaedade ja väravate paigaldus

Metallist väravate, piirete, postide ja piirdeaedade
valmistamine ning paigaldus.

Sillutusplaatide ja asfaldi paigaldamine

Teekatte rajamine plaatide ja asfaldi paigaldamisega
era- ja tööstustaristule.

Kõik haljastustööd

Teeme era- ja tööstustaristu rajatiste territooriumi haljastustöid.