Privaatsuspoliitika

OÜ FRECEL („meie“ või „ettevõte“ või OÜ FRECEL) opereerib veebisaiti http://vitamiinipunkt.ee/  (“Teenus”). 

Käesolevaga teavitame teid isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise põhimõtetest meie Teenuse kasutamisel. 

Kasutame teie andmeid, et osutada teile Teenust ja seda täiustada. Meie Teenust kasutama asudes loetakse teid nõustunuks, et kogume ja kasutame teie andmeid vastavalt alljärgnevatele põhimõtetele. 

Andmete kogumine ja kasutamine 

Kogume mitmesuguseid andmeid, et osutada Teenust ja seda täiustada. 

Kogutavate andmete liigid 

Isikuandmed 

Teenuse kasutamisel võime küsida teilt teatud isikuandmeid, et teiega ühendust võtta või teid identifitseerida („Isikuandmed“). Need Isikuandmed on muu hulgas järgmised: 

Kasutusandmed

Võime koguda teavet Teenusele juurdepääsu ja Teenuse kasutamise kohta („Kasutusandmed“). Need Kasutusandmed võivad muu hulgas hõlmata teie arvuti IP-aadressi, brauseri tüüpi, brauseri versiooni, teie külastatavaid Teenuse veebilehti, külastuse kellaaega ja kuupäeva, lehtedel veedetud aega, unikaalseid riistvaratunnuseid ja muid diagnostikaandmeid. 

Andmete kasutamine 

Ettevõte kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel: 

Andmete edastamine 

Võime teie andmeid, sh Isikuandmeid edastada ja säilitada arvutites väljaspool 

Teie elukohta/linna/maakonda/riiki või muud geograafilist asukohta, kus Isikuandmete kaitse normid võivad erineda Teie asukoha õigusaktidest. 

Kui asute väljaspool Eesti Vabariiki ja otsustate edastada meile oma andmeid, palume silmas pidada, et me edastame teie andmed, sh Isikuandmed Eestisse ja töötleme neid Eestis. 

Ettevõte võtab kõik mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvalisus ning säilitamine ja kasutamine kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ja tagada, et teie Isikuandmeid ei edastaks ettevõtetele või riikidesse, kus 

Isikuandmete kaitse tase ei ole piisav. 

 

Andmete avaldamine 

Ettevõte võib avaldada teie Isikuandmeid heas usus, kui see on vajalik, et: 

 

Andmete turvalisus 

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid palume arvestada, et ükski interneti teel edastamise või elektroonilise säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi püüame võtta teie Isikuandmete kaitseks kõik üldtunnustatud meetmed, ei saa me nende absoluutset turvalisust garanteerida. 

 

Teenuseosutajad 

Võime kasutada meie nimel Teenuste osutamiseks kolmandaid isikuid („Teenuseosutajad“), kes osutavad Teenusega seonduvaid teenuseid või abistavad meid Teenuse kasutamise analüüsimisel. 

Teenuseosutajatel on juurdepääs teie Isikuandmetele vaid eespool nimetatud eesmärkidel ning nad kohustuvad andmeid mis tahes muul eesmärgil mitte avaldama. 

Aeg-ajalt võime me privaatsuspoliitikat muuta. Anname teile sellest teada, avaldades uue privaatsuspoliitika sellel lehel. 

Juhul, kui privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, teavitame teid e-postiga enne muudatuse jõustumist ning muudame ära ka privaatsuspoliitika kehtivuse kuupäeva. 

Soovitame teil privaatsuspoliitika regulaarselt üle vaadata ja jälgida selle muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad alates sellel lehel avaldamisest. 

Kontakt 

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@vitamiinipunkt.ee.